• 081 225 7000 25

RISING TEEN TRAINING (mempersiapkan masa Aqil Baligh  dengan penuh tanggungjawab)

RISING TEEN TRAINING (mempersiapkan masa Aqil Baligh dengan penuh tanggungjawab)

ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING (AMT) FOR YOUTH

ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING (AMT) FOR YOUTH

+HABIT MASTERY (PHM)

+HABIT MASTERY (PHM)

ACHIEVEMENT OUTBOUND TRAINING (AOT)

ACHIEVEMENT OUTBOUND TRAINING (AOT)

BRIGHT© SUPER CAMP (BSC)

BRIGHT© SUPER CAMP (BSC)

AWAKEN© TRAINING FOR TEEN (ATT)

AWAKEN© TRAINING FOR TEEN (ATT)

SMART LEARNING TRAINING (SLT)

SMART LEARNING TRAINING (SLT)

OUTBOUND TRAINING & Field Trip

OUTBOUND TRAINING & Field Trip